Efikasna potrošnja goriva

Da li ste znali da gume uzrokuju do 20% potrošnje goriva vašeg vozila? Izborom pneumatika sa visokom efikasnošću potrošnje goriva ostvarićete uštedu goriva za dodatne kilometre i smanjićete emisiju CO2.

Šta gumu čini efikasnom u pogledu potrošnje goriva?

Jednostavno rečeno, gume sa efikasnijom potrošnjom goriva zahtevaju manje energije za kotrljanje. To u krajnjoj liniji znači manji utrošak goriva.

Kako se ocenjuje efikasnost potrošnje goriva?

Efikasnost potrošnje goriva ocenjuje se u rasponu od A do G, a prikazuje se na lestvici označenoj različitim bojama.
A (zeleno) = najviša ocena efikasnosti potrošnje goriva
G (crveno) = najniža ocena efikasnosti potrošnje goriva
Ocena D se ne koristi za putnička vozila.

Značenje ocena

Razlika između ocena A i G može da znači smanjenje potrošnje goriva i do 7,5%. Drugim rečima, izborom guma sa ocenom A umesto onih sa ocenom G možete da uštedite više od šest litara goriva na svakih 1000 kilometara.*
Uz prosečnu cenu benzina od 236 RSD po litru, na ovaj način možete ostvariti uštedu od preko 47.259 RSD tokom životnog veka guma.*

Šta još utiče na efikasnost potrošnje goriva?

Nizak pritisak vazduha u gumama.
Nedovoljno napumpane gume imaju veću otpornost na kotrljanje i utiču na prianjanje na mokroj podlozi.

Težina vozila.
Težina vozila i stil vožnje takođe mogu da doprinesu efikasnijoj potrošnji goriva. Potrošnju goriva možete smanjiti tako što ćete voziti na energetski efikasniji način (što se naziva i „eko-vožnjom”)

Vrednosti prikazane na nalepnicama služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije/veličine guma mogu da variraju.

Prianjanje na mokroj podlozi

Gume sa visokom ocenom za prianjanje na mokroj podlozi zaustavljaće se brže na mokrim putevima kad se koči punom snagom.

Šta je to prianjanje na mokroj podlozi?

„Prianjanje na mokroj podlozi” je sposobnost gume da ne klizi po kolovozu u vlažnim uslovima. Pri tom se EU ocena odnosi samo na jedan aspekt prianjanja – na performanse gume pri kočenju na mokroj podlozi.

Kako se ocenjuje prianjanje na mokroj podlozi?
Prianjanje na mokroj podlozi ocenjuje se u rasponu od A do F:

A = najviša ocena
F = najniža ocena

Ocene D i G se ne koriste za putničke automobile.

Buka

Deo buke koju stvara vozilo u prolazu može da se pripiše gumama. Izborom gume sa dobrom ocenom buke možete umanjiti štetan uticaj vožnje na okolinu.

Značenje oznaka

Za EU ocenu buke meri se emisija spoljašnje buke gume, u decibelima.

Budući da ima mnogo ljudi koji se ne snalaze najbolje sa vrednostima izraženim u decibelima, nivo buke neke gume predstavlja se simbolom zvučnika sa crnim zvučnim talasima. Što je broj talasa veći, guma je bučnija.

1 crni talas: Tiho (3 dB ili više ispod evropske granične vrednosti)
2 crna talasa: Umereno (između evropske granične vrednosti i za 3 dB niže vrednosti)
3 crna talasa: Bučno (iznad evropske granične vrednosti)

Nivoi u decibelima mere se na logaritamskoj skali. To znači da povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Drugim rečima, razlika od samo 3 dB udvostručava nivo spoljašnje buke koju stvara guma.