Popravka guma

Ako vozite sa gumom koja neprekidno ispušta vazduh ili je probušena, veoma je važno da je što pre pregleda stručno lice – ne samo radi vaše lične bezbednosti, već i zbog toga što čak i vrlo kratka vožnja sa probušenom gumom kao posledicu može imati uništenje gume.
Stručnjak za gume će vam reći da li guma može da se popravi ili ćete morati da je zamenite.

U lokalnoj vulkanizerskoj radnji moći ćete da:

Popravite probušene delove gazećeg sloja. Većinu proboda, rupica od eksera ili poderotina dužine do 0,64 cm moguće je popraviti ukoliko je oštećenje ograničeno na gazeći sloj gume

Sprečite dalje oštećenje gume;

Održavajte pritisak vazduha u gumi na vrednosti koju preporučuje proizvođač.

Međutim, neka oštećenja se jednostavno ne mogu popraviti. U tom slučaju, moraćete da kupite nove gume.

Kako da pronađete rupicu na gumi

Provera:

Proverite da li neki vijak, ekser ili drugi tip sitnog predmeta viri iz gume. Ako to nije slučaj, pronalaženje uzroka ispuštanja može donekle biti otežano – ali mi znamo za trik koji će vam pomoći i u takvoj situaciji.
Bocu s raspršivačem napunite rastvorom vode i biljnog sapuna ili tečnošću za detekciju curenja koju je odobrio proizvođač gume.

Napumpajte gumu, a zatim čitavu površinu gume poprskajte tečnošću iz boce.

Pažljivo posmatrajte ne biste li, dok se tečnost sliva niz gazeći sloj gume, uočili tačku iz koje, poput erupcije vulkana, izvire mnoštvo mehurića i koja ukazuje na mesto ispuštanja.